Nedre Eiker Barne- og ungdomsteater sin TEATERSKOLE. Et tilbud for deg mellom 9 og 12 år.

Nedre Eiker barne- og ungdomsteater har på ti år vokst fra å være et foreldredrevet teater med 15 aktører, til å være en ledende aktør i teatermiljøet i nærområdet. Vi har de siste årene satt opp store musikaler som Løvenes Konge 1 og 2, Peter Pan, RobinHood og Pocahontas hvor det har vært over 100 aktører på scenen. Med teaterskolen ønsker vi å ivareta røttene våre, da det nettopp var i et lite samlingsrom på Eknes ungdomsskole vi selv startet.

Teaterskolen er et tilbud til barn og unge fra 9 – 12 år som ønsker å utvikle kunnskap og ferdigheter innen scenekunst i et sosialt og kreativt miljø. Hver onsdag fra klokken 18:00-20:00 er det øvelser på Eknes ungdomsskole. I år er Marcus Rooth og Even Holm Hansen instruktører for teaterskolen. Begge er elever ved dramalinja på St. Hallvard videregående skole.

Teater er en kollektiv kunstform. Alle barn er like viktige i gruppen. Vi vil at Teaterskolen skal være et «fristed» for barna i forhold til prestasjonspress. Her kan de leke, utvikle seg, og lære om teater. Som elev på teaterskolen vil du lære om kroppsbeherskelse, stemmebruk, konsentrasjon, tekstanalyse, improvisasjon, kostymer, scenografi og sminke. Spilleglede, samarbeid og trygghet for den enkelte, er viktige stikkord for hvordan vi arbeider.
Våre instruktører har alle erfaring med å jobbe med barn og unge. De behersker både pedagogikk og iscenesettelse innen det teaterfaglige feltet. Ikke minst er de dyktige på å se hver enkelt elev, og hente fram det potensialet som ligger i dem.

Barnas spilleglede er beviset på at vi har lykkes.

Vi ønsker at barna skal oppleve at de gjennom lek og øvelser får utfordret og styrket sin fantasi og kreativitet, og får mot og selvtillit til å utrykke seg. Hos oss får elevene oppgaver i forhold til sitt eget nivå, slik at alle opplever mestring. Det å gå på teaterskolen skal være en positiv opplevelse for selvtilliten deres!

Vi føler oss privilegerte som får møte så mange flotte barn, og håper dere vil trives på vår Teaterskole.

Robert Piros                     Marcus Rooth                     Even Holm Hansen

Teatersjef                         Instruktør                             Instruktør