Tilrettelagt for scene av Robert Piros og Håkon T. Nielsen
Dramatisert av Håkon T. Nielsen og Robert Piros

Robin Hood